News Default Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa
0
Lê Minh Hưng

Published :

Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII. Trong số này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được chọn làm tân Uỷ viên Bộ Chính trị. Ông là Bí thư Trung ương Đảng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thành tích và đóng góp

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền và phổ biến chính sách của Đảng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Với vai trò là Bí thư Trung ương Đảng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông đã đưa ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức cách mạng và tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Triển vọng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đảng và đất nước, đồng thời thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *