News Default Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai
0
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Published :

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *