News Top Stories Tấm gương sáng: Viết tiếp trang sử hào hùng
0
Đắk Glei

Published :

Tấm gương sáng để thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử hào hùng

Những tấm gương chiến đấu, hy sinh cao cả của các đồng chí đã trở thành những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ viết tiếp những...

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Các đồng chí đã hy sinh cao cả trong cuộc chiến đấu, tạo nên những biểu tượng vĩ đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng truyền thống cách mạng của dân tộc.

Viết tiếp trang sử

Thế hệ trẻ nên học tập và viết tiếp những trang sử hào hùng. Họ có trách nhiệm bảo vệ và phát triển những giá trị vĩ đại mà các đồng chí đã để lại.

Tự hào và truyền thống

Truyền thống cách mạng là niềm tự hào của dân tộc. Thế hệ trẻ cần hiểu và kế thừa truyền thống này để viết tiếp trang sử hào hùng.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *