News Business Đề xuất đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư
0
Việt Nam

Published :

Đề xuất đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Trong dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất rõ về đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí

Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển đều được hưởng hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Hạng mục hỗ trợ chi phí của Quỹ

 • Hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định
 • Hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao
 • Hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống công trình hạ tầng xã hội

Tiêu chí và điều kiện hỗ trợ chi phí

Các doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau để được hỗ trợ chi phí:

 1. Doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc ứng dụng công nghệ cao với quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm.
 2. Doanh nghiệp công nghệ cao đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm hoặc có dự án đầu tư với quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng.
 3. Trong lĩnh vực chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dự án có quy mô vốn tối thiểu 6.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm.
 4. Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về quy mô vốn đầu tư cần đáp ứng điều kiện giải ngân vốn đầu tư.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *