News Default Uppdatering om Energi Effektivitet
0
Björn Rosengren

Published :

Uppdatering om Energi Effektivitet

I Versailles, Frankrike, hölls den årliga energieffektivitetsministerkonferensen av International Energy Agency (IEA) i juni. Där presenterade IEA ny analys som visar att världen måste fördubbla takten för energieffektivitetsförbättringar fram till 2030 för att uppnå målen i Parisavtalet. Denna analys understryker både frågans brådska och industrins avgörande roll som den största energikonsumenten när det gäller att tackla klimatförändringar.

Energi Effektivitet Rörelsen

År 2021 grundade ABB Energi Effektivitet Rörelsen, ett globalt forum som samlar likasinnade intressenter för att driva innovation och åtgärder för en mer energieffektiv värld. Rörelsens vision är att påskynda övergången till energieffektiva ekonomier genom att utnyttja industrins gemensamma resurser, röst och expertis.

Framsteg och Framtiden

Under sina två första år fokuserade Rörelsen på att öka medvetenheten om forumet och de breda möjligheterna till energieffektivitet för industri- och kommersiella företag. Med nästan 350 medlemsorganisationer från över 30 länder, inklusive branschledare som Alfa Laval, Danfoss, DHL Group, EY, Honeywell, Microsoft och Wärtsilä, har Rörelsen byggt upp momentum.

I november publicerade Rörelsen "Industriell energieffektivitetsguide" som en resurs för chefer som söker praktiska lösningar för att minska energikostnader och minska utsläpp av växthusgaser. Guiden innehåller 10 nyckelåtgärder som industrin kan vidta omedelbart för att förbättra energieffektiviteten, från smarta byggnader till värmeanläggning, högeffektiva motorer och drivsystem, flottel-elektrifiering, molnberäkning och mer.

Ny Ledning

Vid en Energi Effektivitet Rörelse-evenemang i samband med junis konferens i Versailles meddelades att Mike Umiker har utsetts till Rörelsens verkställande direktör. Umiker tar över rollen efter en framstående tid på ABB, där han senast var chef för marknadsföring och försäljningsoperationer för ABB:s Motion-verksamhetsområde.

"Energieffektivitet är den globala energiomställningens 'första bränsle'", säger Mike Umiker.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *