News Business Leesvaardigheid van Scholieren: Een Kritische Blik
0
Nederland

Published :

Leesvaardigheid van Scholieren: Een Kritische Blik

Deze week staat in het teken van de boekenweek, maar achter de schermen worstelen Nederlandse scholieren nog altijd met hun leesvaardigheid. Laten we eens dieper ingaan op dit belangrijke onderwerp.

De Huidige Stand van Zaken

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarige scholieren het risico loopt om laaggeletterd van school te gaan. Dit is een zorgwekkende situatie waarbij Nederlandse leerlingen lager scoren dan bijna alle andere EU-landen op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen.

De Verkeerde Afslag

De oorzaak van deze problemen ligt deels bij een verkeerde afslag die zo'n 25 jaar geleden werd genomen in het leesonderwijs. In plaats van zich te concentreren op de tekst zelf, legde het onderwijs steeds meer nadruk op tekststructuren en leesstrategieën zoals het identificeren van kernzinnen en signaalwoorden. Hierdoor leerden kinderen teksten globaal te lezen en zich vooral te richten op het beantwoorden van vragen bij de tekst, zonder echt te begrijpen wat ze lazen.

De Weg Vooruit

Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat leesvaardigheid niet verbetert door trucjes, maar juist door simpelweg teksten te lezen en de inhoud te begrijpen. Het basisonderwijs zou zich meer moeten richten op het daadwerkelijke lezen van teksten in plaats van enkel op strategieën. Daarnaast is het van belang om scholieren meer inspraak te geven in de keuze van boeken. Niet alleen klassiekers, maar ook Young Adult-boeken en vertaalde werken kunnen jongeren aanspreken en hun interesse voor lezen vergroten.

Booktok: Een Lichtpuntje

Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Op TikTok delen 'booktokkers' enthousiast boekentips met jongeren. Deze video's hebben al veel scholieren geïnspireerd om meer te lezen. Het is tijd om uit onze comfortzone te stappen en het leesonderwijs een nieuwe richting te geven.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *