News Business Het Belang van Staatsrechtelijk Debat
0
Partij voor de Vrijheid

Published :

Het Belang van Staatsrechtelijk Debat

Door Hanco Jürgens

20 maart 2024

De Onmisbare Discussie

Met de vorming van een nieuw rechts kabinet staat het staatsrecht terecht hoog op de agenda. Toch blijken de discussies rondom dit onderwerp verrassend vrijblijvend. Laten we eens dieper ingaan op de essentie van ons staatsrecht en waarom het debat hierover niet zonder gevolg kan blijven.

Onbegrip en Misverstanden

In Nederland ontbreekt het vaak aan voldoende kennis over de werking van ons staatsrecht. Weinig mensen realiseren zich dat onze Grondwet specifieke kenmerken heeft die ons onderscheiden van onze buurlanden. Zo is de Nederlandse rechter niet bevoegd om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet, in tegenstelling tot de Duitse rechter. Dit heeft gevolgen voor ons bestel, maar wordt niet altijd begrepen.

Symbolische Waarde

Onze Grondwet heeft vooral symbolische waarde en is een van de oudste in Europa. Omdat er geen constitutionele toetsing plaatsvindt, zijn sommige bepalingen uit de negentiende eeuw nog steeds van kracht. Dit geeft de Grondwet soms een archaïsche indruk. Zo wordt het woord 'Koning' maar liefst 58 keer genoemd. Opvallend genoeg ontbreken relevante thema's zoals de euro en de Europese Unie volledig.

Consequenties voor Bestuur

De vrijblijvendheid van het Nederlandse debat over staatsrecht leidt niet alleen tot misverstanden in de binnenlandse politiek, maar ook in de buitenlandse. Juist nu onze bestuurscultuur onder druk staat, moeten we meer begrip krijgen van de consequenties van het staatsrecht voor ons bestuur. Beweringen gebaseerd op onjuiste interpretaties van de Grondwet of internationale verdragen moeten worden vermeden.

Werk aan de Winkel

Het debat over staatsrecht kan niet zonder gevolg blijven. Laten we serieus spreken over het grondwettelijke kader en de impact op ons beleid. Er is werk aan de winkel, en graag snel een beetje.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *