News Default Samiske Forhold i Harstad: Therese (22) og Linn Maggi (19) Deler Perspektiver
0
Samer

Published :

Samiske Forhold i Harstad: Therese (22) og Linn Maggi (19) Deler Perspektiver

Harstad, 21. mars 2024

Introduksjon

Samiske forhold i Harstad er et tema som ofte blir oversett. Men to unge kvinner, Therese og Linn Maggi, har tatt på seg oppgaven med å belyse dette viktige emnet. Gjennom deres øyne får vi et unikt innblikk i samisk kultur, utfordringer og muligheter i byen.

Therese: Bevaring av Tradisjoner

Therese, 22 år gammel, er stolt av sin samiske arv. Hun snakker om viktigheten av å bevare tradisjonelle samiske verdier, språk og skikker. "Vi må ikke glemme hvor vi kommer fra," sier hun. "Samisk kultur er en del av Harstads rike mangfold."

Linn Maggi: Fremtiden for Samisk Identitet

Linn Maggi, 19 år, ser fremover. Hun utforsker hvordan den moderne verden påvirker samisk identitet. "Vi må tilpasse oss endringene," sier hun. "Samtidig må vi bevare vår egenart og stolthet."

Sammen for Samisk Fremtid

Therese og Linn Maggi er enige om at dialog og samarbeid er nøkkelen. "Vi må lytte til hverandre," sier Therese. "Sammen kan vi forme en bedre fremtid for samisk kultur i Harstad."

Les hele artikkelen på ht.no.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *