News Sci/Tech Quy Định Hỗ Trợ Đào Tạo Tại Thanh Hóa
0

Published :

Quy Định Mức Hỗ Trợ Các Đối Tượng Tham Gia Chương Trình Đào Tạo Tại Thanh Hóa

Sáng ngày 19/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học phản biện về "Quy định mức chi phí đào tạo và hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Phân Tích Chi Tiết

Các ý kiến thảo luận đã thống nhất với dự thảo, đồng thời làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và một số nội dung liên quan. Đặc biệt, về mức hỗ trợ chi phí đào tạo, các ý kiến đề nghị bổ sung khoản quy định về trường hợp người học thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

Quyết Định Tiếp Theo

Những ý kiến đóng góp và phản biện của các thành viên Hội đồng khoa học và nhóm chuyên gia sẽ là căn cứ để đơn vị xây dựng dự thảo chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định cuối cùng.

Nguồn: Bản tin Thời sự 16 TTV

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *